Гендерна рівність

ПОЛІТИКА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

1. Загальні положення

 

1.1 Дана Політика гендерної рівності визначає принципи EOOD Intectica щодо забезпечення підходу, що ґрунтується на гендерній рівності, до всієї своєї організаційної операційної діяльності.

 

1.2 EOOD Intectica та її команда дотримуються принципів, за якими всі співробітники однаково поважаються та цінуються та користуються рівністю можливостей і плодів своєї праці незалежно від статі.

 

1.3 EOOD Intectica повністю розділяє та підтримує принцип справедливості по відношенню як до жінок, так і до чоловіків.

 

1.4 EOOD Intectica визнає, що гендерна нерівність може обмежити та негативно вплинути на безпеку, роботу, сімейне життя та можливості команди, особливо жінок і дівчат, і не підтримує прояви гендерної нерівності на робочих місцях та серед членів команди.

 

1.5 EOOD Intectica визнає поширеність і вплив гендерної дискримінації та домагань і створює робоче середовище, яка кидає виклик стереотипам, нерівномірності у розподілі влади та соціальним нормам, які сприяють гендерній нерівності.

 

1.6 EOOD Intectica визнає, що гендерна нерівність є як структурною, так і індивідуальною; це означає, що це не лише результат індивідуального ставлення та дій, а й упередженості в структурах, системах, внутрішніх правилах і процесах у нашій спільноті, і не підтримує жодних проявів гендерної нерівності на робочих місцях та серед членів команди.

 

2. Принципи

 

2.1 EOOD Intectica надає рівні можливості для своїх співробітників і підтримує організаційну культуру гендерної рівності.

 

2.2 EOOD Intectica створює дружнє та сімейне середовище для чоловіків і жінок за допомогою наступних заходів:

Варіанти відпустки по догляду за дитиною як для чоловіків, так і для жінок.

Гнучкий порядок роботи команди.

Варіанти віддаленої роботи.

Підтримка обізнаності щодо насильства в сім’ї та домашнього насильства та встановлення відповідної політики та процедури для підтримки співробітників.

Регулярний перегляд політики, процедур і стратегій для забезпечення дотримання принципів гендерної рівності.

 

2.3 EOOD Intectica створює в команді справедливе, шанобливе та сприятливе середовище для чоловіків і жінок за допомогою наступних заходів:

Забезпечення гендерного представництва серед співробітників.

Забезпечення гендерної рівності щодо винагороди співробітників.

Заохочення гендерної різноманітності на посадах, які історично були стереотипно чоловічими.

 

2.4 EOOD Intectica демонструє соціальну відповідальність за гендерну рівність через наступні заходи, пов’язані з громадою:

Забезпечення представництва вищого керівництва в зовнішніх мережах, які займаються питаннями гендерної рівності.

Інтелектуальна та освітня підтримка жіночого бізнесу.