Pricing

Service
Country
Price per country
EU
EAPO
Moldova
Ukraine
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Turkmenistan
Georgia
Azerbaijan
Bulgaria
Armenia
0 EUR
EU
EAPO
USA
Ukraine
Japan
EUR
Choose classes:
80 EUR
Choose classes:
350 EUR
Choose classes:
Choose countries:
300 EUR
Enter amount:
300 EUR
Number of sessions:
1 session - 30 minutes
90 EUR
Total: 0 EUR