• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Азербайджан

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 8-10 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 1 місяця Офіційне повідомлення про встановлення дати пріоритету
Експертиза по суті протягом 6 місяців Офіційне повідомлення про видачу торгової марки
Публікація та видача протягом 1 місяця з дати сплати зборів за видачу Свідоцтво

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на азербайджанську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Азербайджан

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 2-4 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є продукт або спосіб отримання продукту, які відповідно до закону підлягають адміністративній процедурі.

Що може бути захищено: продукт та спосіб (метод).

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 5-8 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 10 роки з дати подання заявки.

Що може бути захищено: пристрій.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза 1 місяць з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Експертиза по суті 1-3 роки з дати замовлення експертизи по суті Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 18 місяців з дати подання заявки

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 2 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 2 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза 2-3 місяці з дати сплати зборів подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Публікація та видача впродовж 2 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 2 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську мову (готуємо самостійно).

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення).

6. Засвідчена копія заявки на пріоритет (якщо заявлено пріоритет).

Азербайджан

 

Загальна інформація

Період реєстрації – в середньому 12-20 місяців.

Документ – Патент

Період чинності – 10 років, починаючи з дати подання заявки, з можливим подовженням терміну не більше, ніж на 5 років.

Що може бути захищено як промисловий зразок: художнє або художньо-конструктивне рішення виробу, що визначає його новий зовнішній вигляд.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються азербайджанською мовою і все діловодство проводиться азербайджанською мовою.

 

Процедура

Етапи Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки з вхідним номером заявки Сплатити збір за подання заявки
Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 3 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет, завірену копію пріоритетної заявки, її переклад та сплатити збір за встановлення пріоритету – одночасно з поданням або впродовж 3 місяців з дати подання заявки
Формальна експертиза заявки впродовж 2 місяців з дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

Рішення про успішне завершення формальної експертизи

Надати відповідь на обґрунтований висновок формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту
Експертиза по суті (необов’язково) Впродовж 18 місяців з дати подання заявки Запит експертизи по суті

 

 

Рішення про державну реєстрацію

Надати відповідь на запит експертизи по суті
Державна реєстрація після сплати збору за реєстрацію Реєстрація в Державному реєстрі об’єктів промислової власності Сплатити збори за реєстрацію, видачу сертифікату та публікацію
Публікація відомостей про державну реєстрацію Впродовж 3 місяців з дати реєстрації Публікація відомостей про реєстрацію в офіційному бюлетені
Видача патенту після реєстрації Отримання патенту
Підтримання чинності щорічно Підтвердження оплати збору за підтримання чинності Сплатити збір за підтримання чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект фотографій, що відображають виріб, макет або малюнок, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, креслення загального виду виробу, ергономічна схема, конфекційна карта тощо.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності (не потребує легалізації або нотаріального затвердження).

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала, і переклад копії заявки азербайджанською мовою (якщо встановлюється пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу