• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Вірменія

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 8-12 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 1 місяця Офіційне повідомлення про встановлення дати пріоритету
Публікація протягом 2 місяців Публікація
Експертиза по суті протягом 2-3 місяців Офіційне повідомлення про видачу торгової марки
Видача 1 місяць від дати сплати зборів за видачу Свідоцтво

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Вірменія

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 2-5 років з дати подачі заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб, пестицид або агрохімікат, та якщо для використання продукту потрібен дозвіл у встановленому законом порядку.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб (процес впливу на матеріальний об’єкт матеріальними засобами), включаючи застосування продукту або способу з конкретною метою (наприклад, для лікування захворювань).

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 12-24 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 8 років з дати подання заявки.

Що може бути захищено: пристрій і процес (метод).

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза впродовж 4-6 місяців з дати сплати зборів за подання Попередній висновок / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на попередній висновок – 2 місяці з дати отримання
Експертиза по суті впродовж 36 місяців з дати замовлення експертизи по суті Повідомлення про результати перевірки патентоспроможності / Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати відповідь на повідомлення про результати перевірки патентоспроможності – 6 місяців з дати отримання Подати запит на проведення експертизи по суті – протягом 3 років з дати подання заявки.

Подати відповідь на запит експертизи по суті – 2 місяці з дати отримання запиту.

Публікація та видача впродовж 3 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – 3 місяці з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету.

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету.

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза впродовж 3-4 місяців з дати сплати зборів за подання Попередній висновок / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на попередній висновок – 2 місяці з дати отримання
Публікація та видача близько 2 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську мову (готуємо самостійно).

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) повинна бути подана протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія заявки на пріоритет (якщо заявлено пріоритет) повинна бути подана протягом 16 місяців з дати подання.

Вірменія

 

Загальна інформація

Період реєстрації – близько 8 місяців.

Документ – Свідоцтво на промисловий зразок.

Період чинності – 5 років з можливим подовженням терміну один або декілька разів, кожен терміном на 5 років (але загалом не більше 25 років).

Що може бути захищено як промисловий зразок: зовнішній вигляд виробу, який є результатом властивих йому ознак, зокрема, контурів, кольорів, форм, будови, матеріалів та візерунків.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються вірменською мовою і все діловодство здійснюється вірменською мовою

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки Сплатити збір за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців
Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 3 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет, копію пріоритетної заявки та її переклад – одночасно з поданням або впродовж 3 місяців з дати подання заявки
Формальна експертиза заявки впродовж 2 місяців з дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

Рішення про державну реєстрацію промислового зразка

Надати відповідь на обгрунтований висновок експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту
Державна реєстрація та публікація відомостей про державну реєстрацію Реєстрація в Державному реєстрі об’єктів промислової власності та публікація відомостей про реєстрацію в офіційному бюлетені Сплатити держане мито за реєстрацію

 

Сплатити збір за публікацію відомостей

Видача патенту Отримання патенту
Підтримання чинності кожні 5 років Повідомлення про зарахування збору за підтримання чинності Сплатити збір впродовж останнього року п’ятирічного терміну чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Фотографії або графічні зображення зовнішнього вигляду виробу повністю або частково, а для двовимірного виробу – його зразок або зразок його частини.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності.

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала, і переклад копії заявки вірменською мовою (якщо встановлюється пріоритет).

6. Заява на виставковий пріоритет із зазначенням типу виставки, місце її проведення, дати її відкриття та закриття, першого виставкового дня, а також письмо підтвердження про міжнародний статус виставки, яке видав орган, що проводив виставку (якщо встановлюється виставковий пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу