• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Болгарія

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 10 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 2 місяців з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи

Відповідь на запит формальної експертизи – 2 місяці з дати отримання запиту

Перевірка абсолютних підстав для відмови протягом 3 місяців після формальної експертизи Попередня відмова (необов’язково)

Відповідь на попередню відмову – 2 місяці з дати отримання попередньої відмови

Публікація протягом 1 місяця після перевірки абсолютних підстав для відмови Повідомлення про публікацію
Період опозиції протягом 3 місяців з дати публікації
Реєстрація протягом 1 місяця після закінчення періоду опозиції Повідомлення про необхідність сплати зборів за реєстрацію та публікацію
Видача протягом 1-3 місяців Свідоцтво та публікація

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на болгарську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Болгарія

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 2-4 років з дати подачі заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб або пестицид, або якщо для використання продукту потрібен дозвіл уповноваженого органу.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); процес (метод); нове застосування відомого продукту або способу.

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 8-12 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 4 роки з дати подання заявки. Патент на корисну модель можна продовжити ще на 6 років.

Що може бути захищено: пристрій.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза 3 місяці з дати подання заявки Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 3 місяців з дати отримання
Попередня експертиза 3 місяці з дати завершення формальної експертизи Запит попередньої експертизи / Повідомлення про завершення попередньої експертизи Подати відповідь на запит попередньої експертизи – впродовж 3 місяців з дати отримання
Експертиза по суті 1,5-2 роки з дати подання Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – одночасно з поданням заявки

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 3 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 5 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза 1 місяць з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 3 місяців з дати отримання
Попередня експертиза після завершення формальної експертизи Запит попередньої експертизи / Повідомлення про завершення попередньої експертизи Подати відповідь на запит попередньої експертизи – впродовж 3 місяців з дати отримання
Публікація та видача впродовж 3 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 1 місяця з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на болгарську мову (готуємо самостійно).

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) повинна бути подана протягом 3 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія заявки на пріоритет (якщо заявлено пріоритет) повинна бути подана протягом 3 місяців з дати подання.

Болгарія

 

Загальна інформація

Період реєстрації – в середньому 4-9 місяців.

Документ – Свідоцтво

Період чинності – 10 років, починаючи з дати подання заявки, з можливим подовженням терміну 1-3 рази, кожен терміном на 5 років.

Що може бути захищено як промисловий зразок: видимий зовнішній вигляд виробу або його частини, визначений особливостями форми, ліній, зображень, орнаментів, поєднання кольорів або їх комбінації.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються болгарською мовою і все діловодство проводиться болгарською мовою.

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки з вхідним номером заявки Сплатити збір за подання заявки, проведення експертизи та встановлення пріоритету (необов’язково) – одночасно з поданням
Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 2 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет, копію пріоритетної заявки та її переклад – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання заявки
Формальна експертиза заявки впродовж 2 місяців з дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

 

 

 

 

Рішення про успішне завершення формальної експертизи

Надати відповідь на обгрунтований висновок формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту
Експертиза по суті Впродовж 2 місяців після закінчення формальної експертизи Запит експертизи по суті

 

 

 

 

Рішення про державну реєстрацію

Надати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту
Державна реєстрація та публікація відомостей про державну реєстрацію Впродовж 1 місяця з дати сплати збору за реєстрацію Реєстрація в Державному реєстрі об’єктів промислової власності та публікація відомостей про реєстрацію в офіційному бюлетені Сплатити збори за реєстрацію, видачу сертифікату та публікацію – впродовж 1 місяця з дати отримання рішення про реєстрацію
Видача сертифікату впродовж 1 місяця з дати реєстрації Отримання сертифікату

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект зображень, який дає повне уявлення про виріб – креслення загального виду виробу, фотографії, малюнки, конфекційна карта тощо.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності (не потребує легалізації або нотаріального затвердження).

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала, і переклад копії заявки болгарською мовою (якщо встановлюється пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу