• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Грузія

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 8-12 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 1 місяця Офіційне повідомлення про встановлення дати пріоритету
Експертиза по суті протягом 6 місяців Офіційне повідомлення про видачу торгової марки
Публікація протягом 3 місяців Опублікована торгова марка
Видача 1 місяць з дати сплати зборів за видачу Свідоцтво

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на грузинську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Грузія

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 2-5 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб, пестицид або агрохімікат, а для використання продукту потрібен дозвіл у встановленому законом порядку.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб (процес впливу на матеріальний об’єкт матеріальними засобами), у тому числі використання продукту або способу з певною метою (наприклад, для лікування захворювань).

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 12-24 місяці з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 8 роки з дати подання заявки.

Що може бути захищено: пристрій.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 4-6 місяців з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Експертиза по суті 36 місяців з дати замовлення експертизи по суті Повідомлення про результати перевірки патентоспроможності / Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 3 років з дати подання заявки

Подати відповідь на повідомлення про результати перевірки патентоспроможності – впродовж 6 місяців з дати отримання

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 3 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 3-4 місяці з дати сплати зборів подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Публікація та видача впродовж 2 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 2 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія заявки на пріоритет (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 16 місяців з дати подання.

Грузія

 

Загальна інформація

Період реєстрації

Документ – Свідоцтво

Період чинності – 5 років, починаючи з дати подання заявки, з можливим подовженням терміну 1-5 разів на 5-річні періоди.

Що може бути захищено як промисловий зразок: зовнішній вигляд усього виробу або його частини, який є результатом властивостей самого виробу, включаючи лінії, контури, кольори, форму, текстуру та/або матеріал або оздоблення виробу.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються грузинською мовою і все діловодство проводиться грузинською мовою.

Бонус – є можливість прискорення реєстрації промислового зразку.

 

Процедура

Етапи Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки з вхідним номером заявки Сплатити збір за подання заявки та формальну експертизу – одночасно з поданням заявки або впродовж 2 тижнів з дати подання заявки

 

Надати переклад матеріалів заявки – протягом 2 місяців з дати подання заявки

Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 1-4 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет – одночасно з поданням або впродовж 1 місяця з дати подання заявки

 

Надати завірену копію пріоритетної заявки та її переклад – одночасно з поданням заявки або одночасно з поданням заяви на пріоритет або впродовж 3 місяців з дати подання заяви на пріоритет

Формальна експертиза заявки впродовж 1 місяця з дати встановлення дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

 

 

 

 

Рішення про успішне завершення формальної експертизи

Надати відповідь на обґрунтований висновок формальної експертизи – впродовж 1 місяця з дати отримання запиту

 

Сплатити збір за проведення експертизи по суті – протягом 2 місяців з дати завершення формальної експертизи

Експертиза по суті Впродовж 3 місяців з дати завершення формальної експертизи Запит експертизи по суті

 

 

Рішення про державну реєстрацію

Надати відповідь на запит експертизи по суті

 

Сплатити збір за публікацію – впродовж 1 місяця з дати рішення про державну реєстрацію

Публікація Впродовж 1 місяця з дати рішення про державну реєстрацію Публікація відомостей про заявку та вигляд промислового зразку в офіційному бюлетені

 

Повідомлення про необхідність сплати збору за реєстрацію та підтримання чинності за перші 5 років

Державна реєстрація Впродовж 1 місяця з дати рішення про державну реєстрацію Реєстрація в Державному реєстрі об’єктів промислової власності Сплатити збори за реєстрацію та підтримання чинності за перші 5 років – впродовж 1 місяця з дати отримання повідомлення про необхідність сплати збору
Видача свідоцтва впродовж 1 місяця з дати державної реєстрації Отримання свідоцтва
Підтримання чинності протягом 5-го року чинності Підтвердження оплати збору за підтримання чинності Сплатити збір за підтримання чинності – впродовж 1 місяця з дати подання запиту на подовження періоду чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект фотографій, що відображають виріб, макет або малюнок, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, креслення загального виду виробу, ергономічна схема, конфекційна карта тощо.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності (не потребує легалізації або нотаріального затвердження).

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала (якщо встановлюється пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу