• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Європа

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Особливості процедури:

єдина заявка ТМЄС діє у всіх 28 країнах;

без публікації та зборів за подання;

оскільки щороку в ВІВЄС реєструється понад 135000 ТМ, торгова марка повинна бути зареєстрована саме для товарів і послуг, з якими Ви працюєте (не для всіх у класі) – це дозволяє заощадити час і гроші на опозиції та обмеження товарів/послуг;

товари та послуги повинні бути вказані якомога точніше.

Період реєстрації – в середньому 10 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво (тільки онлайн).

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза 2 місяці з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи

Відповідь на запит формальної експертизи – 2 місяці з дати отримання

Перевірка абсолютних підстав для відмови після формальної експертизи Повідомлення про попередню відмову

Відповідь на повідомлення про попередню відмову – 2 місяці з дати отримання

Реєстрація 1 місяць після перевірки абсолютних підстав для відмови Повідомлення про публікацію
Період опозиції 3 місяці з дати публікації
Видача протягом 1-3 місяців Свідоцтво та опублікована торгова марка

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на англійську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Європа

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 2-6 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Існує можливість продовження дії патенту в державі-учасниці, законодавство якої передбачає продовження дії національного патенту на винахід.

Що може бути захищено: пристрій, спосіб (процес), речовина, біотехнологічний продукт, застосування пристрою, способу, речовини, біотехнологічного продукту (застосування об’єкта за новим призначенням).

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза впродовж 1-4 місяців з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж терміну, зазначеного у повідомленні
Експертиза по суті впродовж 1-5 років з дати замовлення експертизи по суті Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 6 місяців з дати публікації

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 4 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 6 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 4 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Перші збори за підтримання чинності включають збори за попередні роки, рахуючи з дати подання заявки

Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 4 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 4 місяців з дати подання.

Європа

 

Загальна інформація

Період реєстрації – протягом 10 днів або більше.

Документ – Свідоцтво на промисловий зразок (електронний).

Період чинності – 5 років з дати пріоритету, який можна подовжити на п’ятирічний період чотири рази, загалом не більше 25 років.

Що може бути захищено як промисловий зразок: зовнішній вигляд виробу в цілому або частини, який є результатом особливостей, зокрема, ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його орнаментація.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються англійською, французькою, німецькою, італійською або іспанською мовами.

Особливість процедури 1 – заявки оцінюються лише по формальних вимогах, тобто чи стосується заявка промислового зразку в цілому та чи суперечить промисловий зразок державній політиці чи прийнятим принципам моралі.

Особливість процедури 2 – заявники можуть подати запит на відстрочення публікації промислового зразку на термін до 30 місяців від дати пріоритету.

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Розписка із зазначенням номера заявки, представлення, опису, характеру та кількості матеріалів заявки та дати їх надходження Сплатити збір за подання, реєстрацію та публікацію заявки – одночасно з поданням заявки
Встановлення пріоритету (необов’язково) після подання Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет – одночасно з поданням або впродовж 1 місяця з дати подання заявки

Подати копію пріоритетної заявки – одночасно з поданням або впродовж 1 місяця з дати подання заявки

Подати сертифікат, виданий на виставці – одночасно з поданням або впродовж 1 місяця з дати подання заявки

Формальна експертиза заявки після подання Запит експертизи з пропозицією усунути знайдені недоліки Подати відповідь на запит – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту
Реєстрація після формальної експертизи Реєстрація в Європейському реєстрі промислових зразків
Публікація після формальної експертизи Публікація у Офіційному бюлетені промислових зразків
Видача свідоцтва після реєстрації та публікації Отримання електронного свідоцтва
Подовження терміну чинності періодично Повідомлення про закінчення терміну чинності

Повідомлення про зарахування збору за подовження чинності

Подати запит на поновлення та сплатити збори за поновлення – протягом останніх 6 місяців періоду

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про дизайнера (дизайнерів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Посилання дизайнера чи групу дизайнерів або заява під відповідальність заявника про те, що дизайнер чи команда дизайнерів відмовилися від права на посилання.

4. Зображення промислового зразка, придатного для відтворення, або зразок.

5. Зазначення продуктів, в які промисловий зразок планується включити або до яких він призначений для застосування.

6. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності.

7. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки та копію попередньої заявки та її переклад киргизькою та російською мовами (якщо встановлюється пріоритет).

7. Документ, що підтверджує показ промислового зразка на виставках.

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу