• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Казахстан

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 10-12 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 1 місяця Офіційне повідомлення про встановлення дати пріоритету
Експертиза по суті протягом 8 місяців Офіційне повідомлення про видачу торгової марки
Публікація та видача 1 місяць з дати сплати зборів за видачу Свідоцтво

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на російську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Казахстан

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 3-5 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб або пестицид, або якщо для використання продукту потрібен дозвіл уповноваженого органу.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб (процес впливу на матеріальний об’єкт матеріальними ресурсами), включаючи використання продукту або способу за новим призначенням та використання нового продукту за конкретним призначенням.

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 10-12 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 5 років з дати подання заявки. Патент на корисну модель можна продовжити ще на 3 роки.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб (процес впливу на матеріальний об’єкт матеріальними ресурсами) , включаючи використання продукту або способу за новим призначенням та використання нового продукту за конкретним призначенням, але за виключенням способів діагностики, лікування та проведення хірургічних втручань для лікування людей та тварин.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 4-6 місяців з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 3 місяців з дати отримання
Експертиза по суті 2-4 роки з дати замовлення експертизи по суті Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 3 років з дати отримання повідомлення про завершення формальної експертизи

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 3 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 6 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Перший збір за підтримання чинності включає збори за попередні роки, починаючи з дати подання заявки

Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 4-6 місяців з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 3 місяців з дати отримання
Публікація та видача впродовж 6 місяців з дати сплати зборів за подання Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Перший збір за підтримання чинності включає збори за попередні роки, починаючи з дати подання заявки

Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську або казахську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 6 місяців з дати подання.

Казахстан

 

Загальна інформація

Період реєстрації – близько 12 місяців.

Документ – Патент на промисловий зразок.

Період чинності – 10 років з дати подання заявки з можливим подовженням терміну кожен раз на 5 років, але загальний термін дії не повинен перевищувати 25 років з дати подання заявки.

Що може бути захищено як промисловий зразок: художньо-конструкторське рішення виробу промислового чи кустарно-ремісничого виробництва, що визначає зовнішній вигляд виробу.

Офіційна мова – матеріали заяви подаються казахською або російською мовою, і все діловодство ведеться казахською або російською мовою.

Особливість патенту на ПЗ – власник зобов’язаний використовувати промисловий зразок на території Казахстану.

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Розписка про прийняття матеріалів заявки з вхідним номером та датою надходження заявки Сплатити збір за подання заявки – одночасно з поданням заявки або впродовж 2 місяців з дати подання

Подати переклад матеріалів заявки на казахську або російську мову – впродовж 2 місяців з дати подання заявки

Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 2-6 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання заявки

Подати копію пріоритетної заявки – впродовж 6 місяців з дати подання заявки

Формальна експертиза заявки впродовж 2-5 місяців з дати подання заявки Запит відсутніх та/або виправлених матеріалів

 

Повідомлення про результати формальної експертизи

Подати відповідь на запит – впродовж 3 місяців з дати отримання запиту
Експертиза по суті 2-6 місяців з дати повідомлення про результати формальної експертизи Запит експертизи по суті

 

Рішення про видачу патенту

Сплатити збір про проведення експертизи по суті – впродовж 3 місяців з дати отримання повідомлення про результати формальної експертизи

Надати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 3 місяців з дати отримання

Державна реєстрація через 12 місяців з дати подання заявки Реєстрація в Державному реєстрі промислових зразків Сплатити збори за реєстрацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу патенту
Публікація відомостей про державну реєстрацію через 12 місяців з дати подання заявки Публікація відомостей про промисловий зразок у офіційному бюлетені  
Видача патенту після реєстрації та публікації Отримання патенту
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про зарахування щорічного збору за підтримання чинності Сплатити щорічний збір

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект придатних для відтворення зображень зовнішнього вигляду виробу, які дають повне детальне уявлення про суттєві ознаки промислового зразка.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки та копію попередньої заявки та її переклад киргизькою та російською мовами (якщо встановлюється пріоритет).

6. Документ, що підтверджує показ промислового зразка на виставках, проведених на території держави-учасниці Паризької конвенції.

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу