• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Молдова

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 14-16 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза 1 місяць з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи

Відповідь на запит формальної експертизи – 2 місяці з дати отримання

Перевірка абсолютних підстав для відмови протягом 9-10 місяців після закінчення формальної експертизи Повідомлення про попередню відмову

Відповідь на повідомлення про попередню відмову – 2 місяці з дати отримання

Реєстрація протягом 2 місяців після перевірки абсолютних підстав для відмови Повідомлення про необхідність сплати зборів за реєстрацію та публікацію
Публікація протягом 3-4 місяців Свідоцтво та опублікована торгова марка

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на російську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Молдова

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 1-6 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб, пестицид або агрохімікат, або якщо для використання продукту потрібен дозвіл у встановленому законом порядку.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб (процес впливу на матеріальний об’єкт матеріальними засобами), включаючи використання продукту або способу за конкретним призначенням (наприклад, для лікування хвороб).

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 12 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 5 років з дати подання заявки.

Що може бути захищено: пристрій.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза впродовж 6 місяців з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Експертиза по суті впродовж 5 роки з дати замовлення експертизи по суті Повідомлення про результати перевірки патентоспроможності / Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 3 років з дати подання заявки

Подати відповідь на повідомлення про результати перевірки патентоспроможності – впродовж 6 місяців з дати отримання

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 3 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Збори за підтримання чинності сплачуються, починаючи з третього року, рахуючи з дати подання заявки

Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза впродовж 2-3 місяців з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Публікація та видача впродовж 2 місяців з дати сплати зборів за подання Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 2 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Перший збір за підтримання чинності включає збори за попередні роки, починаючи з дати подання заявки

Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 16 місяців з дати подання.

Молдова

 

Загальна інформація

Період реєстрації – в середньому 12-18 місяців.

Документ – Свідоцтво про реєстрацію промислового малюнку або промислової моделі.

Період чинності – 5 років, починаючи з дати подання заявки, з можливим подовженням терміну один або декілька разів, кожен терміном на 5 років (але загалом не більше 25 років з дати подання заявки).

Що може бути захищено як промисловий зразок: зовнішній вигляд виробу або його частини, створений, зокрема, з ліній, контурів, кольорів, форми, текстури та/або матеріалів самого виробу та/або його орнаментації. Об’єкт може бути двовимірним і захищатися як промисловий малюнок, або тривимірними і захищатися як промислова модель.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються молдавською мовою і все діловодство проводиться молдавською мовою. Для фізичних осіб переклад документів до заявки з російської мови не обов’язковий.

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки Сплатити збір за подання заявки – одночасно з поданням заявки або протягом 2 місяців з дати подання заявки
Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 3 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати документи, які підтверджують правомірність запиту пріоритету, та їх переклад – одночасно з поданням або впродовж 3 місяців з дати подання заявки

 

Сплатити збір за запит пріоритету – одночасно з поданням заявки або протягом 3 місяців з дати подання заявки

Формальна експертиза заявки впродовж 2 місяців з дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

Внесення даних по заявці в Національний регістр заявок на реєстрацію промислових малюнків та моделей

 

Повідомлення про прийняття заявки до розгляду

Надати відповідь на запит експертизи – впродовж 2-3 місяців з дати отримання запиту (що залежить від типу зауважень)
Публікація заявки впродовж 3 місяців з дати подання заявки Публікація заявки в Офіційному бюлетені інтелектуальної власності Сплатити збір за експертизу заявки по суті – одночасно з поданням заявки або протягом 3 місяців з дати публікації заявки
Період подачі мотивований зауважень впродовж 3 місяців з дати публікації в Офіційному бюлетені інтелектуальної власності Повідомлення про подані зауваження Надати обгрунтовану відповідь на подані зауваження – впродовж 2 місяців з дати отримання повідомлення
Експертиза по суті впродовж 3-4 місяців з дати закінчення періоду подачі мотивований зауважень Запит додаткової інформації

Запит експертизи по суті

Звіт про експертизу заявки / Рішення про державну реєстрацію

Публікація рішення про видачу в Офіційному бюлетені інтелектуальної власності

Подати додаткову інформацію – впродовж 3 місяців з дати отримання запиту

Подати обгрунтовану відповідь на запит експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту

Державна реєстрація та публікація відомостей про державну реєстрацію близько 1 місяця Реєстрація в Національному реєстрі зареєстрованих промислових малюнків та моделей

Публікація відомостей про реєстрацію в Офіційному бюлетені інтелектуальної власності

Сплатити збір за реєстрацію та видачу свідоцтва про реєстрацію – одночасно з поданням заявки або протягом 3 місяців з дати винесення рішення про реєстрацію
Видача свідоцтва впродовж 1-3 місяців з дати реєстрації Отримання свідоцтва
Підтримання чинності кожні 5 років Повідомлення про закінчення терміну чинності

Повідомлення про зарахування збору за підтримання чинності

Подати запит на продовження терміну чинності – не пізніше, ніж за 2 місяці до закінчення терміну

Сплатити збір впродовж останніх шести місяців терміну чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Графічні зображення виробу, які дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу та піддаються відтворенню. За необхідності – фрагменти виробу, які дають уявлення про структуру, фактуру та кольорове рішення; конфекційна карта – зразки тканин, трикотажних виробів, шкіри, фурнітури, тощо; етикетки в повну величину; технічні креслення з позначенням розмірів.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності (не потребує легалізації або нотаріального затвердження).

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала, і переклад копії заявки молдавською мовою (якщо встановлюється пріоритет).

6. Підтвердження експонування виробу на виставці, видане уповноваженим органом, та переклад підтвердження на молдавську мову (якщо встановлюється виставковий пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу