• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Киргизстан

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 14-17 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 4 місяців з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи

Відповідь на запит формальної експертизи – 2 місяці з дати отримання

Перевірка абсолютних підстав для відмови протягом 9-10 місяців після закінчення формальної експертизи Повідомлення про попередню відмову

Відповідь на повідомлення про попередню відмову – 2 місяці з дати отримання

Реєстрація протягом 2 місяців після перевірки абсолютних підстав для відмови Повідомлення про необхідність сплати зборів за реєстрацію та публікацію
Публікація протягом 2-3 місяців Свідоцтво та опублікована торгова марка

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на російську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Киргизстан

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 2-4 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб, пестицид або агрохімікат, або якщо для використання продукту потрібен дозвіл уповноваженого органу.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); спосіб (процес впливу на матеріальний об’єкт матеріальними ресурсами), включаючи застосування продукту або способу з конкретною метою (наприклад, для лікування захворювання).

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 12-18 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 8 років з дати подання заявки.

Що може бути захищено: пристрій.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 1 місяць з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Експертиза по суті 30 місяців з дати замовлення експертизи по суті Повідомлення про результати перевірки патентоспроможності / Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 3 років з дати подання заявки

Подати відповідь на повідомлення про результати перевірки патентоспроможності – впродовж 6 місяців з дати отримання

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 2 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 2-3 місяці з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Публікація та видача близько 2 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 2 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську або киргизську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 16 місяців з дати подання.

Киргизстан

 

Загальна інформація

Період реєстрації – від 6 до 12 місяців.

Документ – Патент на промисловий зразок.

Період чинності – 10 років з можливим подовженням терміну не більше ніж на 5 років.

Що може бути захищено як промисловий зразок: декоративний, оформлювальний чи естетичний аспект (дизайн) виробів – найрізноманітніших предметів промислового чи кустарного виробництва.

Офіційна мова – матеріали заяви подаються киргизькою або російською мовою, і все діловодство ведеться киргизькою або російською мовою.

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Розписка про прийняття матеріалів заявки з вхідним номером та датою надходження заявки Сплатити збір за подання заявки – одночасно з поданням заявки

Подати переклад матеріалів заявки – впродовж 3 місяців з дати подання заявки

Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 2 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання заявки

Подати копію пріоритетної заявки – впродовж 4 місяців з дати подання заявки

Формальна експертиза заявки впродовж 2 місяців з дати подання заявки Запит відсутніх та/або виправлених матеріалів

Повідомлення про прийняття заявки до розгляду з датою подання заявки

Подати відповідь на запит – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту
Попередня експертиза (якщо не хочете замовляти експертизу по суті)

або

Експертиза по суті

впродовж 4 місяців

впродовж 12 місяців з дати подання клопотання про проведення експертизи по суті

Рішення про видачу патенту під відповідальність заявника

Запит експертизи по суті

Рішення про видачу патенту

Подати клопотання про проведення експертизи по суті – одночасно з поданням заявки або впродовж 12 місяців з дати подання заявки (якщо хочете проводити експертизу по суті)

Надати відповідь на запит експертизи по суті

Державна реєстрація впродовж 1 місяця з дати отримання рішення про реєстрацію Реєстрація в Державному реєстрі промислових зразків Сплатити збори за реєстрацію та видачу патенту – впродовж 2 місяців з дати отримання заявником рішення про видачу патенту
Публікація відомостей про державну реєстрацію впродовж 3 місяців з дати реєстрації Публікація відомостей про промисловий зразок у офіційному бюлетені
Видача патенту впродовж 5 днів з дати публікації відомостей Отримання патенту
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про зарахування щорічного збору за підтримання чинності Сплатити щорічний збір

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект зображень виробу, що дають повне та детальне уявлення про його зовнішній вигляд; креслення загального виду виробу, ергономічну схему, конфекційну карту, якщо вони необхідні для розкриття сутності промислового зразка.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності.

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання й номер попередньої заявки та копію попередньої заявки та її переклад киргизькою та російською мовами (якщо встановлюється пріоритет).

6. Документ, що підтверджує показ промислового зразка на виставках, проведених на території держави – учасниці Паризької конвенції.

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу