• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Туркменістан

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 26-29 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 3-4 місяців з дати сплати зборів за подання Запит формальної експертизи

Відповідь на запит формальної експертизи – 2 місяці з дати отримання запиту

Перевірка абсолютних підстав для відмови протягом 20-21 місяця після закінчення формальної експертизи Повідомлення про попередню відмову

Відповідь на повідомлення про попередню відмову – 2 місяці з дати отримання повідомлення

Реєстрація протягом 2 місяців після перевірки абсолютних підстав для відмови Повідомлення про необхідність сплати зборів за реєстрацію та публікацію
Публікація протягом 3-4 місяців Свідоцтво та опублікована торгова марка

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на російську мову (ми робимо самостійно) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Туркменістан

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 3-5 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб, пестицид або агрохімікат, а для використання продукту потрібен дозвіл уповноваженого органу.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); нове використання відомого пристрою, процесу, речовини, штаму.

Обмежений патент на винахід (корисна модель)

Термін реєстрації – близько 1-2 роки з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 5 років з дати подання заявки.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); нове використання відомого пристрою, процесу, речовини, штаму.

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 2 місяці з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Попередня експертиза 18 місяців з дати подання Запит попередньої експертизи / Повідомлення про завершення попередньої експертизи Подати відповідь на запит попередньої експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Експертиза по суті 1-4 років з дати замовлення експертизи по суті Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 5 років з дати подання заявки

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 2 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 6 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Процедура для обмеженого патенту на винахід (корисної моделі)

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза 2 місяці з дати сплати зборів подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання
Публікація та видача впродовж 6 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 3 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську або туркменську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання.

Туркменістан

 

Загальна інформація

Період реєстрації – від 9 до 12 місяців.

Документ – Патент.

Період чинності – 5 років, починаючи з дати подання заявки, з можливістю подовження 1-2 рази на 5 років (загалом не більше 15 років).

Що може бути захищено як промисловий зразок: художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд виробу.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються туркменською або російською мовою і все діловодство проводиться туркменською або російською мовою.

 

Процедура

Етапи Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки з вхідним номером заявки Сплатити збір за подання заявки та надати переклад матеріалів заявки
Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 2-3 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет, завірену копію пріоритетної заявки та її переклад – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання заявки
Формальна експертиза заявки впродовж 3 місяців з дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

 

Рішення про успішне завершення формальної експертизи

Надати відповідь на обґрунтований висновок формальної експертизи
Експертиза по суті Впродовж 6 місяців з дати подання заявки Запит експертизи по суті

 

 

Рішення про державну реєстрацію

Надати відповідь на запит експертизи по суті
Публікація та державна реєстрація Публікація відомостей про заявку та вигляд промислового зразку в офіційному бюлетені Сплатити збір за публікацію та державну реєстрацію
Видача патенту Отримання патенту
Підтримання чинності кожні 5 років протягом 5-го року чинності Підтвердження оплати збору за підтримання чинності Сплатити збір за підтримання чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект фотографій, що відображають виріб, макет або малюнок, що дають повне детальне уявлення про зовнішній вигляд виробу, креслення загального виду виробу, ергономічна схема, конфекційна карта тощо.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності (не потребує легалізації або нотаріального затвердження).

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала (якщо встановлюється пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу