• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
ЄAПO

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Країни-учасниці – Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Російська Федерація, Білорусь.

На даний момент ця процедура недоступна для використання на офіційному рівні, оскільки механізм подання заявки не до кінця врегульований відомствами з інтелектуальної власності країн-учасниць Євразійського економічного союзу.

ЄAПO

 

Загальна інформація

Винахід

Перелік держав-учасниць: Республіка Азербайджан, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка (Киргизстан), Російська Федерація, Республіка Таджикистан і Туркменістан.

Термін реєстрації – близько 2-6 років з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Існує можливість продовження дії патенту в державі-учасниці, законодавство якої передбачає продовження дії національного патенту на винахід.

Що може бути захищено: пристрій, спосіб (процес), речовина, біотехнологічний продукт, застосування пристрою, способу, речовини, біотехнологічного продукту (застосування об’єкта за новим призначенням).

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету

Початок національної фази РСТ – 31 місяць з дати пріоритету

Сплатити збори за подання заявки

Формальна експертиза впродовж 1-4 місяців з дати подання Запит формальної експертизи / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на запит формальної експертизи – впродовж терміну, зазначеного у повідомленні
Експертиза по суті впродовж 1-5 років з дати замовлення експертизи по суті Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – впродовж 6 місяців з дати публікації

Подати відповідь на запит експертизи по суті – впродовж 4 місяців з дати отримання запиту

Публікація та видача впродовж 6 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – впродовж 4 місяців з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Перші збори за підтримання чинності включають збори за попередні роки, рахуючи з дати подання заявки

Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на російську мову (готуємо самостійно) необхідно надати протягом 4 місяців з дати подання.

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) необхідно надати протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія пріоритетної заявки (якщо заявлено пріоритет) необхідно надати протягом 4 місяців з дати подання.

ЄAПO

 

Загальна інформація

Період реєстрації – в середньому 12-18 місяців.

Документ – Патент на промисловий зразок.

Період чинності – 5 років, починаючи з дати подання заявки, з можливим подовженням терміну один або декілька разів, кожен терміном на 5 років (але загалом не більше 25 років з дати подання заявки).

Що може бути захищено як промисловий зразок: зовнішній вигляд виробу, який визначається формою, конфігурацією, орнаментом, поєднанням кольорів, лініями, контурами виробу, текстурою або фактурою матеріалу виробу.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються російською мовою і все діловодство проводиться російською мовою.

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки

Повідомлення про пересилання заявки в Євразійське відомство та необхідність сплати єдиного процедурного збору

Повідомлення про отримання заявки Євразійським відомством

Сплатити збір за пересилання заявки у Євразійське відомство (лише при поданні у Національне відомство)

Сплатити єдиний процедурний збір за подання заявки – одночасно з поданням заявки або протягом 3 місяців з дати направлення повідомлення

Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 2 місяців з дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати документи, які підтверджують правомірність запиту пріоритету, та їх переклад – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання заявки

Сплатити збір за запит пріоритету – одночасно з поданням заявки або протягом 3 місяців з дати подання заявки

Попередня експертиза заявки впродовж 2 місяців з дати подання заявки Запит експертизи з пропозицією внести уточнення, усунути невідповідності тощо

Повідомлення про позитивний результат попередньої експертизи заявки

Надати відповідь на запит експертизи
Публікація заявки впродовж 1 місяця з дати направлення повідомлення про позитивний результат попередньої експертизи заявки Публікація заявки в Офіційному бюлетені Сплатити збір за експертизу заявки по суті – одночасно з поданням заявки або протягом 3 місяців з дати публікації заявки
Період подачі заперечень третіх сторін проти видачі патенту впродовж 2 місяців з дати публікації заявки Повідомлення про подані заперечення

Публікація відомостей про подані заперечення в Офіційному бюлетені

Надати обгрунтовану відповідь на подані зауваження – впродовж 1 місяця з дати направлення повідомлення
Експертиза по суті впродовж ххх місяців з дати закінчення періоду подачі мотивований зауважень Запит додаткової інформації

Запит експертизи по суті

Звіт про експертизу заявки / Рішення про державну реєстрацію

Повідомлення про готовність видати патент

Подати додаткову інформацію – впродовж 4 місяців з дати направлення запиту

Подати обгрунтовану відповідь на запит експертизи – впродовж ххх місяців з дати отримання запиту

Державна реєстрація близько 2 місяців Реєстрація в Національному Реєстрі євразійських патентів Сплатити збір за реєстрацію, публікацію відомостей та видачу патенту – одночасно з поданням заявки або протягом 2 місяців з дати направлення повідомлення про готовність видати патент
Публікація відомостей про державну реєстрацію протягом 2 місяців з дати реєстрації Публікація відомостей про реєстрацію в Офіційному бюлетені Євразійського відомства
Видача патенту одразу після публікації відомостей Отримання патенту
Підтримання чинності кожні 5 років Повідомлення про закінчення терміну чинності

Повідомлення про зарахування збору за підтримання чинності, внесення відомостей про подовження терміну у Реєстр євразійських патентів на промислові зразки, публікація відомостей в офіційному бюлетені Євразійського відомства

Подати запит на продовження терміну чинності – впродовж останнього року терміну чинності

Сплатити збір впродовж останнього року терміну чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект зображень, який дає повне уявлення про виріб – креслення загального виду виробу, фотографії, малюнки, конфекційна карта тощо.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності (не потребує легалізації або нотаріального затвердження).

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання, номер попередньої заявки і назву країни або установи, куди вона була подана, а також завірену копію попередньої заявки, видану установою, яка її отримала, і переклад копії заявки російською мовою (якщо встановлюється пріоритет).

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу