• Торгова марка
  • Патент
  • Промисловий зразок
Україна

 

Загальна інформація

Чинна Ніццька класифікація – NCL 12-2023.

Період реєстрації – в середньому 12-18 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Свідоцтво.

Особливість процедури – починаючи з дати подання заявки, необхідно регулярно перевіряти заявки на торговельні марки, щоб перевірити, чи не суперечить якась із них вашій торговельній марці.

 

Процедура

Етап Тривалість Офіційне повідомлення
Подання заявки 1 день Повідомлення із зазначенням вихідного номера, імені заявника, дати й часу подання
Формальна експертиза протягом 3-4 місяців після сплати збору за подання Запит формальної експертизи

Відповідь на запит формальної експертизи – 2 місяці з дати отримання

Перевірка абсолютних підстав для відмови протягом 6-9 місяців після формальної експертизи Попередня відмова

Відповідь на попередню відмову – 2 місяці з дня отримання

Реєстрація протягом 3 місяців після перевірки абсолютних підстав для відмови Повідомлення про необхідність сплати зборів за реєстрацію та публікацію
Публікація протягом 1 місяця Свідоцтво та опублікована торгова марка

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса або адреса реєстрації.

2. Зображення торгової марки та/або словесні елементи.

3. Пріоритетний документ необхідно подати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

4. Переклад пріоритетного документа на українську мову необхідно надати протягом 3 місяців з дати подання заявки.

5. Довіреність (сканована копія без легалізації).

Україна

 

Загальна інформація

Винахід

Термін реєстрації – близько 1,5-6 років з дати подачі заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 20 років з дати подання заявки. Термін дії патенту на винахід може бути продовжений ще на 5 років, якщо об’єктом патенту є лікарський засіб, продукт тваринного чи рослинного походження тощо, якщо для використання продукту потрібен дозвіл уповноваженого органу.

Що може бути захищено: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо); процес (метод).

Корисна модель

Термін реєстрації – близько 5-8 місяців з дати подання заявки.

Підтверджувальний документ – Патент.

Термін дії – 10 років з дати подання заявки.

Що може бути захищено: пристрій і процес (метод).

 

Процедура для винаходу

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету.

Початок національної фази РСТ в Україні – 31 місяць з дати пріоритету.

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза 2-3 місяці з дати сплати зборів за подання Попередній висновок / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на попередній висновок – 2 місяці з дати отримання
Експертиза по суті 1-5 років з дати замовлення експертизи по суті Запит експертизи по суті / Повідомлення про готовність видати патент Подати запит на проведення експертизи по суті – протягом 3 років з дати подання заявки.

Подати відповідь на запит експертизи по суті – 2 місяці з дати отримання запиту.

Публікація та видача впродовж 3 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – 3 місяці з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Процедура для корисної моделі

Етап Тривалість Офіційне повідомлення Необхідні дії
Подання заявки 1 день Повідомлення про отримання матеріалів заявки з вхідним номером, іменем заявника та датою та часом подання Безпосереднє подання з встановленням пріоритету – 12 місяців з дати пріоритету.

Початок національної фази РСТ в Україні – 31 місяць з дати пріоритету.

Сплатити збори за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців з дати подання

Формальна експертиза 2-3 місяці з дати сплати зборів за подання Попередній висновок / Повідомлення про завершення формальної експертизи Подати відповідь на попередній висновок – 2 місяці з дати отримання
Публікація та видача впродовж 3 місяців з дати сплати зборів за видачу Патент Сплатити збори за публікацію та видачу патенту – 3 місяці з дати отримання рішення про видачу
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про необхідність сплати зборів за підтримання чинності Сплатити збори за підтримання чинності – впродовж останніх 4 місяців поточного року чинності

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ/адреса прописки, найменування/юридична адреса.

2. Відомості про винахідника – ПІБ та адреса прописки.

3. Номер міжнародної публікації (для процедури PCT) або матеріали заявки: формула винаходу, опис, реферат, креслення (для безпосереднього подання або якщо міжнародна заявка не опублікована).

4. Переклад заявки на українську мову (готуємо самостійно).

5. Довіреність (не потребує легалізації чи нотаріального засвідчення) повинна бути подана протягом 2 місяців з дати подання.

6. Засвідчена копія заявки на пріоритет (якщо заявлено пріоритет) повинна бути подана протягом 3 місяців з дати подання.

Україна

 

Загальна інформація

Період реєстрації – до 8 місяців.

Документ – Свідоцтво на промисловий зразок.

Період чинності – 5 років, який може бути подовжено на 1-5 п’ятирічних термінів (але не більше 25 років).

Що може бути захищено як промисловий зразок: зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Офіційна мова – матеріали заявки подаються українською мовою і все діловодство здійснюється українською мовою

 

Процедура

Етап Тривалість Результати проходження етапу Необхідні дії
Подання заявки 1 день Рішення про встановлення дати подання заявки Сплатити збір за подання заявки – одночасно з поданням або впродовж 2 місяців
Встановлення пріоритету (необов’язково) впродовж 3 місяців від дати подання заявки Повідомлення про встановлення пріоритету Подати заяву на пріоритет та копію пріоритетної заявки – впродовж 3 місяців з дати подання заявки
Формальна експертиза заявки Обгрунтований висновок експертизи за заявкою з пропозицією доопрацювати матеріали заявки, внести уточнення, усунути невідповідності тощо

 

Рішення про державну реєстрацію промислового зразка

Надати відповідь на обгрунтований висновок експертизи – впродовж 2 місяців з дати отримання висновку
Державна реєстрація та публікація відомостей про державну реєстрацію Реєстрація в Державному реєстрі патентів України та публікація відомостей про державну реєстрацію в офіційному бюлетені “Промислова власність” Сплатити державне мито за реєстрацію та збір за публікацію відомостей – після надходження рішення про державну реєстрацію
Видача свідоцтва впродовж 1 місяця з дня державної реєстрації Отримання свідоцтва
Підтримання чинності щорічно Повідомлення про зарахування щорічного збору за підтримання чинності Перша сплата збору – одночасно із сплатою збору за публікацію відомостей про державну реєстрацію

 

Сплата річного збору за кожний наступний рік – до кінця поточного року, протягом шести останніх його місяців

 

Вимоги

1. Інформація про заявника – ПІБ / назва юридичної особи, адреса постійного проживання / адреса реєстрації юридичної особи.

2. Інформація про автора (авторів) – ПІБ, адреса постійного проживання.

3. Комплект зображень виробу, що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд.

4. Довіреність на представника у справах інтелектуальної власності

5. Заява про пріоритет з посиланням на дату подання та номер попередньої заявки, копію попередньої заявки та її переклад українською мовою (якщо встановлюється пріоритет).

6. Документ, що підтверджує показ промислового зразка на виставках, проведених на території держави – учасниці Паризької конвенції.

Замовити консультацію можна тут Замовити послугу